Spesialboring

BORING FOR KREVENDE ARBEIDSFORHOLD

Boring ved krevende arbeidsforhold krever spesialisert utstyr og erfaring for å håndtere utfordrende geologiske forhold. Enten det er borearbeid som involverer jernbaner, veibaner, fjellknauser, myr eller andre utfordrende forhold,

NOE AV DET VI KAN HJELPE DEG MED:

Vi hos Brustugun Brønnboring utfører flere typer boring

  • Boring under vei med rør fra 168 mm til 406 mm

  • Peleboring, fundamentering og pæleboring

  • Undersøkelsesbrønner

  • Gjennomboring gjennom fjellknauser (fra 140 mm)

  • Sjaktboring

  • Miljøbrønner, undersøkelsesbrønner og grunnundersøkelser

Boring under vei og jernbane med rørpressing

Boring under vei og jernbane er en stadig mer aktuell metode. Veivesenet nekter ofte entreprenører å grave over asfalterte veier, og eneste alternativ er boring. Ved graving kan veien være ødelagt i lang tid, og trafikken hindres. Ved boring unngår du disse ulempene, og totalkostnaden for en boring under vei blir ofte mindre enn ved graving.

Fundamentering

Hvis huset skal bygges på en leirgrunn, tundra eller i ei myr, kan det være behov for peleboring og fundamentering. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

Gjennomboring

Gjennomboring er en rimeligere metode enn å legge grøft rundt en fjellknaus eller sprenge en grøft. Vi kan utføre gjennomboring for kloakk, vann og el.kabler gjennom større og mindre fjellknauser. Dette er en mer miljøvennlig metode og kan ofte være den eneste gjennomførbare løsningen.

Undersøkelsesbrønner

Vi utfører også undersøkelsesbrønner og grunnundersøkelser for å kartlegge jordlag, vannmengde og vannkvalitet. Dette er viktig for blant annet grunnvannsuttak og for å vurdere området for forurensning.

Vær oppmerksom på at …

Før boring må det alltid søkes tillatelse fra veimyndighetene eller jernbaneverket. Når tillatelsen kommer, vil kravene for boring stå oppført. Vanligvis må det bores minst 80 til 100 cm under veibanen.

Ved boring under veg kreves også en egen skiltplan.

VI ER DER GJENNOM HELE PROSESSEN

Vi hjelper deg også med å avklare om det ligger kabler, rør eller slanger i veien som kan hindre boringen. Det er viktig å avklare med kommune, energiselskap, teleselskap og veimyndighetene om det ligger noe i veien som kan påvirke boreprosessen.

Skal du utbedre vei?

Boring under vei er ofte en bedre og mer miljøvennlig løsning enn sprenging eller gravearbeid. Vi hjelper deg med alt innen spesialboring.