Borerapporter

Finn ut mer i våre arkiver

Vi har i dag et stort arkiv av gamle borerapporter helt tilbake til 1964, da vi laget vår første brønn, og vi kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om det er utført borearbeid på din tomt.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har også et nettarkiv der de fleste utførte borehull er registrert etter gårds- og bruksnummer, samt kommune og fylke.

Les mer på NGU

Få mer informasjon om boring på din tomt

Vi kan søke i vårt arkiv etter arbeid utført hos deg.

Finner vi det, får du en kopi fra oss.

Pris: 325,-