Brønn- og rørinspeksjon

Vi holder anlegget ditt ved like

Det kan være flere grunner til at brønner og rør bør inspiseres, uansett om det er snakk om dårlig vannkvalitet, lekkasjer eller ødeleggelser, men vi i Brustugun Brønnboring kan hjelpe.

Inspeksjon av brønn

Det kan være flere forhold som tilsier at en brønninspeksjon kan være nødvendig, og vi har utstyret til å inspisere brønner ned til 60 meter. Har du dårlig vann, kan vi gå ned og avdekke hvor det dårlige vannet kommer fra, og gjøre forbedrende tiltak.

Kommer det dårlige vannet fra en sleppe, kan det være mulig å tette denne med en mansjettpakning (også kalt aquatett) eller tetningsmansjett, beregnet for ditt hull.

on av rør

Ved mistanke om lekkasjer eller ødelagte rør, kan vi inspisere røret inntil 60 meter og finne ut hvor skaden ligger. Når dette er gjort, kan vi også sjekke hvor alvorlig skaden er, samt utføre eventuelle reparasjoner før vi starter graving.

Trenger brønnen eller rørsystemet ditt inspeksjon?

Brustugun Brønnboring tar jobben! Kontakt oss for å avtale befaring av ditt anlegg.