Energibrønner - BERGVARME

Vi hjelper deg å redusere strømkostnadene dine

Strømmen blir stadig dyrere, og derfor er det mange som ser etter alternative oppvarmingsløsninger.

Vi hjelper deg med energiboring til blant annet varmepumpe, slik at du kan redusere strømkostnadene dine.

Hvorfor velge en væske-til-vann-varmepumpe?

Hvorfor velge en væske-til-vann-varmepumpe?

  • Borehull er en varig installasjon

  • Ingen støy ute

  • Ingen synlig installasjon ute

  • Vedlikeholdsfri utedel

  • Gratis kjøling

  • Miljøvennlig

  • Mindre avhengig av strømprisene

  • Verdiøkning for tomten

  • Bedre total lønnsomhet

  • Lengre teknisk levetid

Visste du at …

Du kan motta støtte fra Enova på ditt prosjekt? Du kan lese mer om støtte til energitiltak her.

Hvordan gjør vi det?

Energihull, eller varmepumpehull, bores på samme måte som vannhull i fjell, men ofte med litt mindre dimensjon på borkronen.

Det settes ned stålrør ned i fjell, og overgangen tettes med bentonitt. Det bores så videre med vanlig fjellborekrone til ønsket dybde oppnås, før det senkes ned en kollektorslange med et kjølemedie, enten HX-sprit eller glykol. En kollektorslange er to slanger med returbøy i enden, som går ned i bunnen av borehullet. Returbøyen danner en lukket krets der spriten/glykolen trekker med seg varmen som er overført fra fjellet gjennom vannet i borehullet. 

Hvor skal borehullet ligge?

Borehullet kan ligge hvor som helst på tomten, men det kan være fornuftig å legge det nærmest mulig inntaket til huset.

Det bør ikke ligge for nært et eksisterende borehull, og det er ofte nødvendig å utføre en synfaring for å se på adkomstmuligheten. I følge NS 3056, bør det være minimum 20 meter mellom to energibrønner og 30 meter  mellom energibrønn og vannbrønn i fjell. Mindre avstand kan vurderes, brønnen kan også legges litt på skrå.

Slik beregner vi aktiv dybde

Når vi borer et energihull, er ofte antallet effektive meter, også kalt aktiv dybde, bestemt på forhånd. Hvis det er langt ned til vannstanden, kompenseres dette med et dypere hull.

Beregning av hullets dybde avhenger av størrelsen på varmepumpen, varmepumpetype og hvor i landet den skal installeres. Varmepumpen er beregnet ut fra oppvarmingsbehov, hustype og størrelse, samt hvilke andre oppvarmingskilder som finnes i huset.

Planlegger du å skifte til en bergvarmepumpe?

Vi utfører energiboring. Kontakt oss for å avtale befaring.