brønnservice

Trykking og spyling

Kapasitetsøkning i fjellbrønner

Nye borehull i fjell har i enkelte tilfeller for lite tilsig til at det kan gi tilfredsstillende mengde vann, og da kan trykking være en løsning.

Dette er en hydraulisk sprenging av brønner boret i fjell, med den hensikt å øke vanntilsiget og dermed kapasiteten til brønnen. Borehullet tettes med en mansjett, normalt på 30-40 meters dyp, før det pumpes vann gjennom mansjetten og ned i hullet med høyt trykk. Dette gir ofte stor økning i vanntilsiget, spesielt der utgangspunktet er mindre enn 500 liter per time.

Visste du at …

Vi kan hjelpe deg å bytte av pumpe ved trykking av borehull, eller undersøke den pumpen du allerede har?

Spyling av borehull

Etter noen års bruk av en brønn, kan det dukke opp tilfeller med borehull i fjell som avgir mye sand, og da kan spyling være en løsning.

Vi har utstyr for å trykke og spyle borehull, og når vi spyler, gjøres dette fra bunnen av brønnen. Utstyret kan også brukes til å spyle stikkrenner og tømme mindre kummer for vann og slam.

Vær oppmerksom på at …

Vannet som pumpes ut etter utført spyling og trykking ikke nødvendigvis er helt rent. Regn med noen timer eller dager med pumping for å få det helt rent.

Avtal befaring

Vi kan hjelpe deg med trykking og spyling av fjellbrønner og borehull.

Kontakt oss for en avtale.