Brønnboring

Hva er brønnboring?

Mange sliter i dag med lite eller dårlig vann, men brønnboring kan være en løsning på dette problemet.

Det finnes to hovedmåter å finne vann på ved brønnboring, boring i løsmasse eller boring i fjell.

Boring i grus og sand

De største vannmengdene finnes i løsmassen, dette kalles det ofte en løsmassebrønn. En løsmassebrønn produserer ofte 5000 liter vann per time eller mere.

Boring etter vann i løsmasse skjer ofte i nærheten av vassdrag og små elver, der det er grov grus, stein eller sand. Det kan også finnes vann i finere masse. Boring foregår ved å banke ned et svartstålrør for å fastslå grunnforholdene. Det settes deretter ned PVC eller rustfrie filter innvendig i stålrøret, og svartstålrørene fjernes, helt eller delvis.

Boring i norske bergarter

Når vi borer i fjellet, danner vi en fjellbrønn. En fjellbrønn kan variere fra 30 til 150 meter, men er normalt rundt 70 til 80 meter, og gir normalt 150 til 1000 liter vann per time, men kan i enkelte tilfeller gi flere tusen liter per time. Når dette skal utføres, settes det et stålrør omtrent 1-2 meter ned i fjellet. Overgangen mellom rør og fjell tettes enten med bentonitt eller tilsvarende tetningsmiddel.

Deretter borer vi i fjell med senkeborhammer, med 5,5" borekrone til vi treffer på vann i vannførende sprekker i fjellet. Vannmagasinet fylles da med vann som siver ned til grunnen fra overflaten. Hvis boringen gir lite vann, kan det bli aktuelt med trykking.

Vær oppmerksom på …

Enkelte prosjekter trenger godkjenning av NVE for å utføres. Dette gjelder spesielt større uttak av vann. Se nve.no for en oversikt over gjeldende lover og regler.

Trykking og spyling

Hvor mye vann trenger jeg?

Detter avhenger selvsagt av hvor stort hus du har og hvor mange som skal bruke det.

Vi regner med at en husstand bruker ca. 250 liter vann per person per døgn. En normal familie vil derfor greie seg med 1000 til 1500 liter per døgn. For at dette skal holde kreves det et lite basseng. Et borehull på 5,5" gir ca. 15 liter pr meter, og et gjennomsnittshull på 70 meter kan gi 60 meter med vann, ca. 900 liter, avhengig av hvor høyt vannsøylen står.

Obs!

Hvis du driver en gård, må man se på driftsmåten og hvilke dyr som er på garden. Alle dyrene bruker forskjellige mengder vann, og silo er en storforbruker av vann.

Bestill brønnboring

Trenger du en sjekk av vannmagasinet ditt? Vi hjelper deg med flere brønnboringstjenester.

Kontakt oss i dag!