Førde omsorgsboliger

Våren 2011: Boring for energi for omsorgssenter for Førde kommune i Førde sentrum

Etter litt fram og tilbake falt Førde kommune på energiboring for Førde omsorgsboliger som oppvarming.

Nordvest Miljø Førde fikk jobben med å utføre prosjektet, mens vi fikk ordren på boring og kollektornedsetting.

Oppstart ble satt til den 1.juni, men det første hulet ble ferdig allerede den 31. mai.

Det skulle bores 10 hull på 200 meter hver, dybden ned til fjell var ca. 40 meter, med fin silt. Lett å bore i, men også lett å tette hammer.

Prosjektet gikk forholdsvis bra, det var satt av 6,5 uker, det gikk 7, og det var på grunn av diverse småreparasjoner på utstyret.

En annen utfordring ved prosjektet var all byggeaktivitetene som foregikk under boring, og boring 40 meter i løsmasse, 3 meter fra ei 25-30 meter høy kran. Det ble da satset på ringkrone, dette går lettere ned, og mindre ”roting” i løsmassen enn med odex systemet. Dette fungerte fint, ikke mye løsmasse som kom opp, selv om hovedentreprenøren, Åsen og Øverlid As, ikke likte det lille som kom opp av finstoffer blandet med vann.

Etter boring av to brønner så skulle vi sette ned den første kollektoren. Det viste seg at der var det noen meter med slam. Det har da vært full kontakt mellom de to første brønnene, slammet kom fra brønn 2, disse er ca 10 meter fra hverandre. Dette er da ingen stor overraskelse, men håpet var at det ikke skulle komme over slam, heretter ble hver brønn foret med kollektor etter hvert som de ble boret.
  
Etter hvert som brønnene bores, ser man at det er kontakt mellom alle brønnene ved ei sleppe på ca +/- 105 meter, selv om 5 av brønnene ligger over 30 meter fra de 5 andre brønnene. I tillegg så var det saltvann som kom opp. Så hver gang man kom på 105 meter +/- så skulle alt vannet fra alle brønnene ut. Her var det fram med lensepumper, for å styre vannet i riktig retning, bort fra bygget og byggeaktiviteten.

Termisk responstest
Asplan Viak, med utstyr leid fra NGU, stod for den Termiske responstesten. Det var egentlig hull 2 som var satt til å testes, men dette måtte stoppes. En temperaturføler, med 200 meter tau lå igjen i kollektorslangen, slik at denne måtte tas opp igjen, kappes, fjerne føler og tau, settes sammen igjen, og senkes ned på ny

Den ”Termiske responstesten” gikk ellers bra, etter den ble flyttet til hull nr. 1, og restartet. Eneste problemet var at vi boret 30 meter fra hullet som testes. Gi og med at det var kontakt mellom alle hullene, så merket testen dette, og gjenspeiler det i deler av testen og resultatet. Testen ga en indikasjon på at antall hull er greit for denne delen av omsorgsboligene, men kanskje for lite til størrelsen på varmepumpen.

De konkluderte med 3 w/m-K som resultat. Den lave verdien skyldes at 20% av energibrønnen består av løsmasser, som har betydelig lavere varmeledningsevne enn gneis, som er fjelltypen i området.

0