Energiboring til Skjåk skule

Skjåk skule 1-10. Høsten 2016-2017: Boring for energi for Skjåk skule 1-10, i Skjåk kommune

Skjåk kommune er en liten kommune øverst i Ottadalen, en arm av Gudbrandsdalen, med grense mot Stryn.

Her skulle de bygge ny barneskule sammen med ungdomsskulen som allerede ligger der. 

Det ble tidlig snakk om hvilken varmekilde som var mest økonomisk, og det stod mellom to alternativer, flisfyringsanlegg eller varmepumpe med borehull.

De fant ut at varmepumpe var det mest økonomiske på sikt.

Det ble besluttet å bore 40 hull på 273 meter, og i snitt, 28 meter med stålrør pr. hull.

Vi takker GK-rør for oppdraget, som fikk rørleggerdelen av Skjåk kommune.

Oppstart på høsten 2016, med boring av ett hull og og en termisk responstest. Og dette ga gode resultater for en varmepumpe, 10 grader varme på 273 meter.

Oppstart av hull to i desember, med fulltid av en rigg fram til våren.

På grunn av stor aktivitet i området, samt at både ungdomsskule, barnehage og en idrettshall var i området, så var det mange hensyn å ta, slik at vi var litt av og på med boringen. Derfor var ikke det siste hullet boret før i august 2017. Og de siste rørene var lagt ikke så lenge etter.

Det ble boret 10 920 meter + ett på 70 meter som det ligger en ødelagt borekrone i.

Totalt 1 141 meter med stålrør, 21 840 meter med kollektorrør, 3278 meter 40 mm , 294 meter 90 mm og 296 meter 110 mm isolerte rør sammen med 4 fordelingskummer og ca 29 000 liter med glykol ble levert og montert. 

0