Trykking og spyling

Vi har utstyr for å trykke og spyle borehull. Utstyret kan også brukes til å spyle stikkrenner og tømme mindre kummer for vann og slam (NB! uten oljer).

 

Vi har en treakslet lastebil med 10m3 vanntank og 6 m3 vakuumtank. 1" og 1/2" spyleslanger. Vannpumpen er på 350 liter/min og leverer 170 bar. Vakuumkompressoren tar 1600 m3/time.

 

Trykking av fjellbrønn

Nye borehull i fjell har i enkelte tilfeller for lite tilsig til at det kan gi tilfredsstillende mengde vann, da kan trykking være en løsning. Da setter vi ned en mansjett tilpasset brønnens diameter, på ett nivå som er tilpasset dybden ned til fjell eller andre forhold som må vurderes. Også eldre borehull kan ha godt av en trykking, for å fornye borehullet. Vi kan også ta på oss bytte av pumpe i slike tilfeller. Vi kan også ta opp og sette ned igjen pumpen, men regn med å betale ekstra for det.

 

Spyling av hull

Det kan være tilfeller med borehull i fjell som avgir mye sand, dette kan dukke opp etter noen års bruk. Da kan vi spyle hullet fra bunnen og opp.

 

Vær oppmerksom på at det etter spyling og trykking ikke nødvendigvis er helt rent det vannet som pumpes ut. Regn med noen timer eller dager med pumping, for å få det helt rent.