Spesialboring

 

Vi utfører blant annet:

  • boring under vei - med rør: fra 168 mm opp til 406 mm
  • peleboring/ fundamentering/pæleboring
  • undersøkelsesbrønner
  • gjennomboring gjennom fjellknauser, 140 mm og oppover
  • sjaktboring
  • miljøbrønner/ undersøkelsesbrønner/ grunnundersøkelser 

Spesialboring kan utføres både i fjell og i løsmasse.

Boring under vei og jernbane- Rørpressing

Boring under vei blir mer og mer aktuelt, da veivesenet i mange tilfeller nekter entreprenører å grave over asfaltert vei, eneste mulighet er boring. Ved graving blir veien ødelagt i lang tid framover, kanskje vil det bli en dump der i lang tid framover, kanskje i flere år, og trafikken hindres under graving. Ved boring så slipper du disse ulempene, slik at totalkostnaden for en boring under vei blir mindre enn ved graving.

Før boring, må det alltid søkes veimyndighetene eller jernbaneverket om tillatelse til å bore. Når denne tillatelsen kommer, står det her hvilke krav som gjelder ved boring. Som oftest må det minst 80 til 100 cm under veibane.

Det må i tillegg avklares med kommune, energiselskap, teleselskap og veimyndighetene om det ligger kabler, rør eller slanger i veien som kan hindre en gjennomboring. Vi har utstyr til å bore opptil 406 mm med rør.

Fundamentering 

Skal huset ligge på en leirgrunn, bygges på tundraen eller i ei myr, så kan det være grunn til å kontakte oss for pæleboring. 

Gjennomboring

Gjennomboring for kloakk, vann og el.kabler gjennom større og mindre fjellknauser er ofte billigere en alternativet. Å legge grøften rundt en fjellknaus, eller sprenge en grøft kan ofte bli dyrere, ødelegger miljøet, og kan være umulig å gjennomføre.