Gjennomboring ved Dombås jernbanestasjon 42 meter 219 mm.

Vinter 2010: Gjennomboring for avløpsvann ved Dombås jernbanestasjon, i Dovre kommune.


42 meter med ringkrone, avvik: 5 cm. For å få nok helling fra kummen og ned til der riggen stod, måtte gropa være 6-7 meter dyp. Det ble da ca 45⁰ kjøreveg ned til gropa, kunne ikke gjøre denne slakkere på grunn av kabler liggende i grunnen.