Ørsta - 6 x 180 meter energihull

Mai 2006: Boring for energi for nytt servicebygg for K.A.Aurstad i Ørsta