Energiboring, boring for væske/vann varmepumpe 

Strømmen blir stadig dyrere, derfor er det mange som ser etter alternativ varme. Bruk av varmepumpe med bergvarme er da den beste metoden.

 

Hva er energihull/varmepumpehull?

Energihull, eller varmepumpehull, bores på samme måte som ett vannhull i fjell. Det bores ned stålrør ned til fjell, og ned i fjell 1-2 meter, der overgangen løsmasse fjell tettes med bentonit. Det bores så videre med vanlig fjellborekrone til ønsket dybde oppnås. Etter boring senkes det ned kollektorslange med kjølemedie, enten HX sprit eller glykol, etter kundens ønske eller varmepumpeleverandørens krav. Kollektorslange er to slanger som går ned i bunnen av borehullet, men en returbøy i enden, slik at det blir en lukket krets, der spriten/glykolen trekker med seg varmen som er overført fra fjellet gjennom vannet i borehullet.

Hvor dypt skal vi bore?

Ett energihull har som oftest antall meter satt på forhånd, i det minste antall effektive meter, også kalt aktiv dybde Med aktiv dybde menes; antall meter med vann i borehullet. Er det langt ned til vannstanden, kompenseres dette med dypere hull.

Beregning av hullets dybde avhenger av størrelsen på varmepumpen, type varmepumpe og hvor i landet det ligger. Varmepumpen er beregnet ut fra oppvarmingsbehovet, størrelse og type hus, sammen med hvilke andre oppvarmingskilder det er i huset.

Alt dette beregnes normalt av varmepumpeleverandøren eller en konsulent i forkant av boringen. Til et vanlig bolighus er 120 - 230 meter vanlig.

 

Hvorfor væske/vann varmepumpe?

Det er flere gode grunner til å bruke boring for å hente ut energi på:

 • Borehull er en varig installasjon
 • Ingen støy ute
 • Ingen synlig installasjon ute
 • Vedlikeholdsfri utedel
 • Gratis kjøling
 • Miljøvennlig
 • Mindre avhengig av strømprisene
 • Verdiøkning for tomten
 • Bedre total lønnsomhet
 • Lengre teknisk levetid
 • Du kan i dag få opptil 50 000,- i støtte fra Enova

Andre linker - ekstern informasjon

 

Hvor skal borehullet ligge?

Borehullet kan ligge hvor som helst på tomten, men det kan være fornuftig å legge dette nærmest mulig inntaket inn i huset. Det bør ikke ligge for nærme eksisterende borehull, en synfaring er ofte nødvendig for å se på adkomstmuligheten.