Prosjekt Strynedam

Høst 2008: 60,60 meter på skrå, for drenering av ”badedam” i Stryn. Dette er en delvis naturlig dam som Stryningene bruker til bading.

 

Det ble sprengt ut en startflate, som, naturlig nok, forenkler starten på boringen. Hullet var nivellert av oppmålere fra Stryn kommune, som beregnet hvilken helling det skulle være på strengen.  Veldig viktig med riktig start, der både retning og helling ble sjekket mange ganger før boring startet for fullt. Ingen laserkikert ble brukt fra vår side. Vi skulle treffe en utsprengt firkant i bunnen av dammen, og det gjorde vi.