Brønn- og rørinspeksjon

Vi har utstyr for å inspisere brønner ned til 60 meter, og rør 60 meter innover. Det er begrenset til diameter fra 38 mm til 150 mm på inspeksjon av rør. Denne kan ta opp alt fra kamera i meget god kvalitet, og legge det på en minnepenn, og det kan produseres en enkel rapport på denne minnepennen.

 

Inspeksjon av brønn

Det kan være flere forhold som tilsier at en brønninspeksjon kan være nødvendig. Har du dårlig vatn, så kan vi ned å se om det er mulig å avdekke hvor det dårlige vatnet kommer fra, og gjøre tiltak utifra dette. Kommer det dårlige vatnet fra ei sleppe så kan det være mulig å tette denne med en mansjettpakning (også kalt aquatett) eller tetningsmansjett, beregnet for ditt hull. 

 

Inspeksjon av rør

Ved mistanke om lekkasjer eller ødlagte rør kan vi inn å inspisere hvor langt inn dette er, og sjekke hvor alvorlig det er før det startes med graving.

 

 

 

 Inspeksjon av borehull, viser en sleppe i borehullet