Borerapporter

 

Vi har i dag ett stort arkiv av gamle borerapporter. Helt tilbake fra 1964, da vi laget vår første brønn.

Dette er papirrapporter og manuelt arbeid, om vi må søke i dem.

 

Fra 2000 har vi alt på data, og søk blir enklere.

I tillegg har NGU ei base på nettet, der de fleste borehull gjennom tidene er registrert. Sjekk ut www.ngu.no/kart/granada. Der kan du søke på gards og bruksnummer, kommuner og fylker.

 

Skulle det være av interesse at vi søker vårt gamle arkiv etter ditt borehull, må vi ta kr. 325,- for jobben, hvis vi finner den, og vi sender deg en kopi.